Hydrogeologie

V oblasti hydrogeologie se zaměřujeme především na zkoumání výskytu podzemní vody a jejího využívání co by zdrojů pitné a užitkové vody. Souběžně s tímto se soustředíme také na zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před možným znečištěním a na posuzování vlivů staveb na odtokové a hydrogeologické poměry.

V rámci řešení hydrogeologické problematiky se tak zaměřujeme zejména na: