Legalizace stávajících studní

Pro studny již využívané bez stavebního povolení provádíme zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, které je následně podkladem pro vydání stavebního povolení a povolení k odběru podzemních vod

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí je zaměřeno zejména na navržení doporučených odběrů podzemní vody, možnosti a rozsah ovlivnění okolních zdrojů podzemní vody a vyhotovení projektové dokumentace – technického popisu studny.