Projektování a realizaci vodních děl (vrtaná studna, vrt pro tepelné čerpadlo)

Naší hlavní činností v rámci projektování a realizace vodních děl je zejména realizace vrtaných studní pro potřeby individuálního a hromadného zásobování pitnou a užitkovou vodou a také budování tepelných čerpadel sytému země / voda.

V rámci realizace vrtané studny provádíme vše od zpracovaní projektu hydrogeologických prací dle zákona č. 66/2001 Sb., přes vyvrtání hydrogeologického průzkumného vrtu (studny) a provedení hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky až po legalizaci vrtané studny (od územního rozhodnutí až po kolaudační souhlas).

Podobně i v případě budování tepelného čerpadla se v našem podání jedná o komplexní činnost zahrnující mimo jiné prováděcí projekt geologických prací, vrtné a technické práce, projektovou dokumentaci vrtu pro tepelné čerpadlo a také potřebné hydrogeologické vyjádření. Zajišťujeme i vystrojení vrtu geotermálními vertikálními sondami a montáž primárního okruhu. Za stavebníka jsme také schopni vyřídit rozhodnutí o umístění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) a souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon).