Inženýrská geologie

V rámci oboru inženýrské geologie se zabýváme především vztahem mezi geologickým prostředím a stavbami různého druhu. Naším hlavním úkolem je stanovit podmínky pro zakládání – posoudit, zda-li je možné v daném prostředí stavební práce provádět, popř. jak zlepšit základové poměry, aby bylo možné stavbu realizovat.

V oblasti inženýrské geologie nabízíme: