Měření výskytu radonu

Cílem radonového průzkumu je stanovení radonového indexu pozemku. Radonový index pozemku stanovujeme v závislosti na objemové aktivitě radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin. Radonový průzkum resp. radonový index nám následně slouží jako podklad pro navrhování protiradonových opatření při stavbách či rekonstrukcích rodinných domů a jiných pobytových objektů.

Stanovená protiradonová opatření mají za cíl zajistit, aby objemová aktivita radonu (OAR) v každé místnosti pobytového prostoru, byla menší než směrné hodnoty uvedené v § 95 vyhlášky č.307/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů.