Průzkum sesuvných území

V rámci průzkumu sesuvných území zabezpečujeme komplexní služby spojené s tímto průzkumem. Jde zejména o zjištění smykové plochy a jejího prostorového omezení, objasnění hydrogeologických podmínek v zájmovém území a ověření podloží smykové plochy.

V návaznosti na průzkum jsou pak i s pomocí geotechnických výpočtů stanoveny příčiny podmiňující vznik sesuvu a jsou navrženy odpovídající sanační práce jako jsou například realizace odvodňovacích vrtů, kotvení svahu a podobně. Na tyto sanační práce dále navazuje monitoring vývoje sesuvu.