Reference

1990 – Praha 10 – Vršovice – DP závod Autobusy, účelový průzkum areálu

1990 –  Praha 9 – Klíčov – DP závod Autobusy, průzkum a sanace znečištění ropnými uhlovodíky

1990 – Staré Křečany, hydrogeologický průzkum skládky TKO

1991 – Neratovice – Spolana a.s., vybudování a provoz monitorovacího systému podzemních vod

1992 – Český Krumlov – skládka TKO, hydrogeologický průzkum pro rozšíření skládky TKO

1992 – Horní Počernice – PAL a.s., ekologický audit

1992 – Neratovice – Spolana a.s., účelové průzkumy dílčích lokalit

1992 – Praha 9 – Vysočany, průzkum a sanace znečištění areálu závodu Pragotron chlorovanými uhlovodíky

1992 – Praha 9 – Letňany – Mercedes, ekologický audit, vybudování monitorovacího systému pro sledování kvality podzemní vody v areálu závodu Avia

1992 – Příbram – Autometal, ekologický audit

1992 – Tábor – Táborské Mrazírny, ekologický audit

1993 – Benzina s.p., ekologický audit

1993 – Bystřany – Elektrotechnické závody, ekologický audit

1993 – Hrádek u Pacova – skládka, dokumentace EIA

1993 – Chotěboř – NATE Chotěboř, ekologický audit, ověření znečištění zemin a podzemní vod

1993 – Kbely – PSS Kbely, ekologický audit

1993 – Město Sázava, průzkum pro vybudování skládky  TKO

1993 – Mydlovary – MAPE, hydrogeologický a hydrochemický průzkum

1993 – Nová Paka – skládka Brdo, riziková analýza, sanace

1993 – Pardubice – Semtín, ekologický audit v areálu Synthesie

1993 – Pražské vodárny Káraný, vybudování monitorovacího systému v okolí jímacího území zásobujícího hlavní město Prahu

1993 – Roudnice n.L. – Pohona, ekologický audit

1993 – Ústí nad Labem – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, ekologický audit

1993 – Vrbičany, průzkum a vybudování  monitorovacího systému v okolí skládky průmyslového odpadu

1993 – Wimpey – Severokámen Liberec, ekologický audit

1994 – Aqua Artes – balená voda, ekologický audit, průzkumné práce

1994 – Dolní Labe, posouzení vlivu plánovaných zdrží na podzemní vody

1994 – Dolní Měcholupy – Léčiva a.s., riziková analýza

1994 – Holýšov – SVA a.s., vyhodnocení sanace a monitoringu znečištění

1994 – Hradec Králové – letiště, průzkum a sanace znečištění v prostoru vojenského letiště

1994 – Kuřivody – prádelna, sanace

1994 – Kvasiny – lakovna ŠKODA, atmogeochemický průzkum

1994 – Lovosice – Lovochemie, riziková analýza

1994 – Lovosice – Secheza, ekologický audit

1994 – Meziměstí – Depo ČD, sanace znečištění podzemní vody ropnými látkami

1994 – Písek – VOS Písek, ekologický audit

1994 – Velvěty – Spolchemie, ekologický audit

1994 – Vlašim – Sellier & Bellot a.s., ekologický audit

1994 – Vlašim – Sellier & Bellot a.s., průzkum a sanace znečištění chlorovanými uhlovodíky

1994 – Vrabcov u Sušice – skládka TKO, hydrogeologický průzkum

1995 – Benzina s.p., ekologický audit – 25 lokalit

1995 – Hradčany – vojenský prostor, supervize sanačních prací – atmogeochemický průzkum

1995 – Chabařovice – skládka, technicko – ekonomická studie sanace

1995 – Neratovice – Spolana a.s., spolupráce při sanaci skládky toxických odpadů

1995 – Praha – Pražské kanalizace a vodní toky, ekologický audit

1995 – Praha 9 – Klíčov – DP závod Autobusy, postsanační monitoring

1996 – Benzina s.p., zhodnocení rizikovosti provozu čerpacích stanic v povodí Odry – 9 lokalit

1996 – Brandýs n. Orlicí – K-BASS, průzkum znečištění a analýza rizik

1996 – České Budějovice – Motor Jikov a.s., riziková analýza skládky Suchomel

1996 – Havlíčkův Brod – depo ČD, průzkum a sanace znečištění ropnými látkami

1996 – Chrudim – depo ČD, průzkum a sanace znečištění ropnými látkami

1996 – Mělník – areál ČSAD, ekologický audit

1996 – Mladá Boleslav – ŠKODA AUTO, sanační a monitorovací práce

1996 – Nymburk – HÚŽ, atmogeochemický průzkum

1996 – Polička – depo ČD, průzkum a sanace znečištění ropnými látkami

1996 – Praha 6 – Řeporyje – ČEPS, oprava havarijní jímky trafostanice

1996 – Terezín – autopark VÚ 8240, průzkum, sanace a posanační monitoring znečištění ropnými látkami

1996 – Vodňany – Motor Jikov a.s., riziková analýza

1996 – Žatec – VÚ 4274, průzkum a sanace znečištění ropnými látkami

1997 – Čechy Střed – ČEPS, stavebně sanační práce v transformovně

1997 – Kněževes – VÚ 2691, doprůzkum znečištění

1997 – Kolín – depo ČD, průzkum a sanace znečištění ropnými látkami

1997 – Nymburk – depo ČD, vyhodnocení sanace

1997 – Pardubice – Syntezia, monitoring znečištění podzemní vody v oblasti STOH a SIDEM

1997 – Uherský Brod –  Česká zbrojovka a.s., vybudování monitorovacího systému

1997 – Ústí n. Labem – Tonaso Neštěmice, průzkum, sanace, monitoring

1997 – Zákupy – Ecomix, vybudování zdroje vody pro balení

1998 – Bohumín – seřazovací nádraží ČD, průzkum znečištění

1998 – České dráhy, zjištění stupně a typu kontaminací podzemní vody ve studních na lokalitách Českých drah – studie

1998 – Kněževes – VÚ 2691, monitoring kvality podzemních vod

1998 – Kolín – depo ČD, riziková analýza

1998 – Meziměstí – depo ČD, riziková analýza

1998 – Stránčice, dokumentace EIA ve skladovém areálu

1998 – Všechromy, dokumentace EIA – halové objekty

1999 – Bohumín – seřazovací nádraží ČD, riziková analýza

1999 – Čestlice – skladový areál, posudek EIA

1999 – Karlovy Vary – Kovošrot Plzeň, riziková analýza – aktualizace

1999 – Korunní – Karlovarská korunní kyselka, hydrogeologický průzkum v oblasti zřídelní struktury Korunní, etapa I

1999 – Krasíkov, ekologický audit rozvodny VČE

1999 – Praha 4, průzkum zatápění podloží panelové výstavby

1999 – Prameny – jímací vrty, hydrogeologický průzkum

1999 – Sokolov – Kovošrot Plzeň, riziková analýza – aktualizace

1999 – Zdiby – Obchodní centrum Olympia, posudek EIA

2000 – Kladno – Komerční banka, průzkum a řešení založení objektu

2000 – Korunní – Karlovarská korunní kyselka, hydrogeologický průzkum v oblasti zřídelní struktury Korunní, etapa II a etapa III

2000 – Ostrov nad Ohří, průzkum, sanace, monitoring

2000 – Písek – Budovcova ul., průzkumně sanační práce-eliminace znečištění ClU

2000 – Praha 4 – Sportovní hala, inženýrsko-geologický průzkum

2000 – Praha 9 – Vysočany –  závod Pragotron, ekologický audit, sanace

2000 – Šumperk – depo ČD, riziková analýza

2001 – Česká Skalice – Novopol, riziková analýza

2001 – Hluboká nad Vltavou, inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu hotelu

2001 – Hronov, hydrogeologické posouzení vybudování hlubinných vrtů pro tepelné čerpadlo

2001 – Hřibojedy – hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemní vody pro zásobování obce pitnou vodou

2001 – Kladno – Energocentrum, oprava záchytné jímky na LTO

2001 – Lovosice – Lovochemie a.s., EMS – úvodní environmetální přezkoumání

2001 – Orlík nad Vltavou – Lesní správa Karel Schwarzenberg, vstupní audit v oblasti vodního hospodářství

2001 – Písek – Autoservis za lesnickou školou, ekologický audit

2001 – Praha 9 – Vysočany – areál ČKD Slévárny, průzkum a sanace

2001 – Říčky – SKI centrum, ověření zdroje podzemní vody

2001 – Tábor – Táborské Mrazírny, ekologický audit

2001 – Třebestovice – tovární hala, inženýrsko-geologický průzkum

2002 – Benešov – skládka TKO, analýza rizik ohrožení vodního zdroje

2002 – Benzina s.p. v likvidaci, průzkum a sanace na desítkách lokalit v celé ČR

2002 – Bohuslavice, použití kalů na zemědělské půdě – zhodnocení hydrologických poměrů

2002 – Červený Kostelec, analýza rizik ohrožení vodních zdrojů chlorovanými uhlovodíky

2002 – Česká Skalice – RIGIPS, hydrogeologické posouzení využití vodního zdroje

2002 – Horní Měcholupy – Transgas, riziková analýza

2002 – Jetřichov – Pasa, odborný posudek sanace skládky pesticidů

2002 – Kouřim – LONZA Biotec s.r.o., environmentální přezkoumání činnosti podniku

2002 – Mělník – ČSAD, aktualizace rizikové analýzy

2002 – Meziměstí – Depo ČD, sanace znečištění horninového prostředí

2002 – Neratovice – Spolana a.s., účelový průzkum po povodni

2002 – Neratovice – Spolana a.s., účelový průzkum v areálu SAE, spolupráce při zpracování dokumentace EIA

2002 – Polička – Depo ČD, posanační monitoring

2002 – Praha 5 – ZPA Jinonice, průzkumné a monitorovací práce při likvidaci areálu

2002 – Praha 9 – Černý Most, průzkum a sanace bývalého skladu firmy Benzina

2002 – Veřejná pohřebiště, posouzení hydrogeologických poměrů – 53 lokalit

2003 – Česká Skalice – VOS, návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů

2003 – Chotějovice – ČEPS, inženýrsko-geologický průzkum

2003 – Mírovka – ČEPS, oprava havarijní jímky trafostanice

2003 – Oslavany – Odkaliště elektrárenských popílků, průzkum, riziková analýza, projekt a realizace rekultivace odkaliště

2003 – Praha 5 – Velká Ohrada, průzkum, riziková analýza, sanace skládky stavebních odpadů

2003 – Praha 9 – Vysočany – areál ČKD Moury, průzkum a sanace

2003 – Praha, Karlovarská – Business park, odborný posudek

2003 – Praha – Vysočany – Polygon BC, analýza rizika

2003 – Sokolnice – ČEPS, inženýrsko-geologický průzkum

2003 – Votice – Olbramovice – ČD, hydrogeologické studie a posudky

2004 – Neratovice – Spolana a.s., spolupráce při zpracování studie proveditelnosti – sanace podzemních vod

2004 – Polička – skládka odpadů, Kovošrot s.p. v likvidaci, průzkum, projekt a realizace rekultivace skládky

2004 – Praha – Libeňské loděnice, analýza rizika

2004 – Ústí nad Labem – Avirunion a.s., analýza rizika

2004 – Brumov – Bylnice, průzkum znečištění, sanace ČS PHM Benzina

2004 – Praha 9 – Vysočany – ČKD PRAHA DIZ, a.s., riziková analýza ekologické zátěže

2004 – Praha 9 – Klíčov – Metrostav a.s., dekontaminace podzemní vody pro stavbu metra, zařízení staveniště

2004 – Dolní Ostrovec – obec Ostrovec, návrh ochranných pásem vodního zdroje

2004 – Osek u Rokycan, inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu průmyslové haly

2004 – Truskavna, 150 m vrt pro zásobování penzionu pitnou vodou

2004 – Rajhradice, průzkum znečištění pro stavbu obalovny Skanska

2004 – Libochovice, průzkum znečištění, sanace ČS PHM Benzina

2004 – Praha 5 – Smíchov – zámeček baronky Righofferové, inženýrsko-geologický průzkum

2004 – Pardubice – Semtín – Skanska DS a.s. – obalovna, ekologický audit

2004 – Kařízek – Město Mýto, zajištění vodního zdroje pro obec

2004 – Turnov – Hrubý Rohozec, průzkum a monitoring kvality vody při stavbě silnice

2004 – Praha 9 – Hloubětín, ekologický audit pozemků pro výstavbu obytně administrativního centra, projekt sanace

2004 – Sázava, průzkum a projekt rekultivace skládky TKO Dojetřice

2004 – Struhařov, zajištění vodního zdroje pro obec

2004 – Trutnov – Východočeská energetika, a.s., projekt a realizace sanace lomové stěny, inženýrsko-geologický průzkum

2004 – České Budějovice, průzkum znečištění pozemku, inženýrsko-geologický průzkum, sanace pozemku pro stavbu obalovny Skanska

2004 – Praha 8 – Karlín – Baumschleger Eberle P. ARC. ZT GmbH, průzkum znečištění v místě výstavby obytně – administrativního centra, inženýrsko-geologický průzkum

2004 – Jičín  – distribuční sklad PHM, předsanační průzkum a projekt sanace

2005 – Srbín – Mukařov, inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu 40 rodinných domků „Buda“

2005 – Popovice – Libec u Jičína –  skládka odpadů TKO, zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení – IPPC

2005 – Zvole u Zábřeha, sanace, sanační monitoring, riziková analýza ČS PHM Benzina

2005 – Kladno – Atel Energetika Kladno s.r.o., revize olejových jímek, zkoušky těsnosti

2005 – Praha 8 – Karlín, účelový průzkum k zajištění protipovodňových opatření ve stanici metra C – Florenc

2005 – Černé Voděrady, geologické a projekční práce pro stavbu rybníka

2005 – Praha 6 – Dejvice, účelový průzkum ČD

2005 – Nové Město nad Metují, pasportizace vodních nádrží

2005 – Polička – Poličské strojírny, monitoring podzemních a povrchových vod uzavřené skládky

2005 – Mukařov – Srbín, posouzení vypouštění odpadních vod z ČOV

2005 – Červený Kostelec, optimalizace jímání podzemní vody

2005 – Srbín, hydrogeologický průzkum a realizace jímacího vrtu

2005 – Ústí nad Labem – Spolchemie a.s., inženýrsko-geologický posudek na projekt

2005 – Praha 10 – Dolní Měcholopy – Kovošrot Praha, inženýrsko-geologický průzkum a průzkum znečištění zemin a podzemní pro stavbu obalovny Skanska

2005 – Košice – Velká Ida, inženýrsko-geologický a účelový průzkum pro výstavbu obalovny Skanska

2005 – Pardubice, plán odpadového hospodářství MIROS dopravní stavby, a.s.

2005 – Praha 10 – ZS Toulcův Dvůr, čištění nádrží

2005 – Praha 8 – Bohnice – areál Vojenských staveb, ekologický audit

2005 – Praha 9 – Letňany – areál Letov, monitoring těžby, třídění odpadů a likvidace N odpadů

2005 – Srbín, inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu komunikace a hydrogeologický posudek pro vsak dešťových vod

2005 – Šlapanice, odstranění nefunkčního produktovodu ČS PHM Benzina

2005 – Praha 9 – Vysočany – areál Odkolek, inženýrsko-geologický průzkum a ekologický audit

2005 – Praha 6 – Červený vrch – Baumschlager Eberle P. ARC ZT GmbH, inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu 7 obytných domů a ověření znečištění horninového prostředí a podzemních vod

2005 – Praha 17 – Řepy, inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu činžovní vily „Fialka II“

2005 – Chlumec nad Cidlinou, ekologický audit a návrh demolice areálu dílen depa ČD

2005 – Praha 9 – Kbely, odběr vzorků sedimentů z rybníka a Vinořského potoka včetně povrchových a podzemních vod, zjištění mocnosti sedimentu

2005 – Horažďovice – Jitex, průzkum znečištění v areálu závodu

2005 – Smečno, inženýrsko-geologický průzkum a radonový průzkum

2005 – Mukařov, odběr a analýza povrchové vody z vodního toku v areálu ČOV

2005 – Komorovice – Gebr. Ostendorf – OSMA, posouzení plastového odpadu

2005 – Oslavany – odkaliště elektrárenských popílků – postsanační monitoring podzemních vod

2005 – Červený Kostelec, optimalizace jímání podzemní vody

2006 – Horní Bezděkov – inženýrsko-geologický a radonový průzkum pro výstavbu komunikace a kanalizace

2006 – Praha 9 – Kletečská – Toužimská, inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu řadových domů a radonový průzkum pozemku

2006 – Rousínov, účelový průzkum vlivu nepoužívané skládky na okolí

2006 – Praha 8 – Dolní Chabry, účelový průzkum a průzkum znečištění v místě plánované výstavby rodinných domů

2006 – Velký Šenov – VESEKO, rozbor vody z vrtu

2006 – Praha 9 – Čakovice, inženýrsko-geologický průzkum pro rekonstrukci a založení rodinného domu

2006 – Ústí nad Labem – UL Scantrak, ekologický audit a průzkumné práce pro zjištění kontaminace vody a zemin

2006 – Praha 4 – Michle, inženýrsko-geologický a radonový průzkum budoucího administrativního centra

2006 – Praha 10 – Hostivař, účelový průzkum znečištění EXTOL

2006 – Praha 8 – Libeň, Doky – účelový předsanační průzkum znečištění a inženýrsko-geologický průzkum

2006 – Plzeň – Baumax, havarijní řád podle vyhlášky 450/2005

2006 – Kolín  – Shopping centre, EIA – hodnocení prodejního komplexu

2006 – Praha 8 – Libeň, inženýrsko-geologický průzkum pro založení bytového domu a radonový průzkum pozemku

2006 – Dasný – trafostanice, inženýrsko-geologický průzkum pro rekonstrukci trafostanice a radonový průzkum pozemku

2006 – Sázava – skládka TKO Dojetřice, autorský stavební dozor při rekultivaci skládky TKO

2006 – Praha 8 – Cornlofts, prováděcí projekt sanace v místě plánované výstavby obytných domů

2006 – Praha 13 – Stodůlky, inženýrsko-geologický průzkum a radonový průzkum pro výstavbu Institutu informatiky

2006 – Praha 4 – Pankrác, průzkum a sanace znečištění – zneškodnění kontaminované zeminy v areálu Ćeské pojišťovny

2006 – Plzeň – OBI, havarijní řád podle vyhlášky 450/2005

2006 – Praha 9 – Letov – Office House, inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu dvou objektů

2006 – Praha 8 – Rivergardens, analýza rizika a průzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody v areálu bývalého nádraží Těšnov

2006 – Třebíč – zvýšení kapacity koryta řeky Jihlavy, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro zjištění základových poměrů nových objektů, ověření podloží

2006 – Perná, hydrogeologický průzkum pro stavbu silnice R52

2006 – Praha 2 – VFN Karlovo náměstí, inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu bunkrů pro lineární urychlovače

2006 – Nymburk DPOV – České dráhy, ekologický audit – průzkum znečištění v areálech ČD

2006 – Praha 4 – Pankrác, účelový průzkum znečištění ropnými látkami na staveništi České pojišťovny

2006 – Rakovník – trafostanice, geodetické zaměření skutečného stavu objektu

2006 – Mstětice – Vědeckotechnický park, zajištění zdroje podzemní vody pro zásobování areálu VTP pitnou vodou

2006 – Chlumec nad Cidlinou – SDC, odstranění nádrží PHM

2006 – Kolín, účelový průzkum pro zjištění kontaminace stavebních konstrukcí v areálech OTK a Alico

2006 – Sázava – skládka TKO Dojetřice, provozní řád skládky TKO

2006 – Sázava – skládka TKO Dojetřice, manipulační řád vodní plochy

2006 – Říčany u Prahy, inženýrsko-geologický průzkum a posouzení možnosti zasakování srážkových vod v místě výstavby komunikace

2007 – Turnov – Hrubý Rohozec, monitoring – sledování vlivu výstavby silnice I/10 na vodárenské objekty Dolánky

2007 – Kuřim – ELQA,  inženýrsko-geologický průzkum pro založení 3 hal a příjezdové komunikace

2007 – Poříčany – Skanska DS, inženýrsko-geologický průzkum a průzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody v místě obalovny živičných směsí

2007 – Bláto – A.S.A. spol. s r.o., jednorázový monitoring podzemní a povrchové vody v okolí skládky TKO

2007 – Kolín – OTK, sanace znečištění zemin a stavebních konstrukcí (včetně odpadů s obsahem azbestu) v areálech OTK, Alico

2007 – OBI, havarijní plány dle vyhlášky 450/2005 Sb. pro markety OB

2007 – Liberec – ČKD PRAHA DIZ, a.s., posouzení objektu skladu olejů v areálu bývalé DS Benzina v Liberci – Rochlicích

2007 – Praha 8 – Libeň – SOLID a.s., inženýrsko-geologický průzkum pro založení bytového domu

2007 – Praha 13 – VIC Lužiny, oznámení EIA pro výstavbu budovy Institutu informatiky

2007 – Praha 1, U Obecního domu, inženýrsko-geologický průzkum pro rekonstrukci hotelu

2007 – Nový Bor – Crystalex a.s., prohlídka vrtu (90m) TV sondou a regenerace vrtu

2007 – Brno – Vlněna City – CH2M HILL United Kingdom Ltd, atmogeochemický průzkum (RU+ClU), rešerse dříve provedených průzkumů

2007 – Kostelec nad Černými lesy – Česká Republika – Ministerstvo financí, předsanační doprůzkum a projekt sanace v areálu ČS PHM

2007 – Praha 9 – Střížkov, radonový průzkum pozemků pro stavbu řadových rodinných domů

2007 – Praha 8, Pernerova – Real Estate Karlín – Palác, a.s., orientační průzkum znečištění zemin a podzemní vody v místě bývalého ČKD

2007 – Praha 4, Bráník – ING Real Estate Development ČR, s.r.o., posouzení ekologických zátěží v pivovaru Braník

2007 – Praha 5, Řeporyje, hydrogeologické posouzení vsaku srážkových vod ze střech řadových rodinných domů a zpevněných ploch

2007 – Litvínov – Česká Republika – Ministersto financí, předsanační doprůzkum, projekt sanace a sanace skládky K1-K4

2007 – Praha 8 – Libeň, Doky – Docks a.s., posouzení rizikovosti znečištění zemin a podzemní vody v areálu Libeňké loděnice a průzkum kontaminovaných dnových sedimentů v ramenech Vltavy

2007 – Štětkovice, geofyzikální průzkum pro 2 vrty pro areál Private Property Investment a.s

2007 – Praha 9, Kbely – Městská část Praha 19 – projekt parkových úprav podél toku Vinořského potoka

2007 – Průhonice, návrh odvodnění pozemku v okolí rodinného domu

2007 – Energo Ekoprojekt Turnov spol. s r.o., studie vnějších vlivů kabelové trasy 400 kV

2007 – Nový Bor – Crystalex, projekt hydrogeologického průzkumu a hydrogeologický průzkum pro vybudování vrtané studny – cca 90 m

2007 – Úvaly u Prahy – Výpustek, inženýrsko-geologický průzkum a radonový průzkum pro založení 2 dvoupodlažních bytových domů

2007 – Podlusky – ČO,  stavební čerpání – snižování hladiny podzemní vody v místě výstavby šachty v ČOV

2007 – Trutnov – ČEZ, projekt záchytného plotu pod patou lomové stěny

2007 – Praha 10, Uhříněves – inženýrsko-geologický průzkum a průzkum znečištění v oblasti výstavby administrativního obytného komplexu

2007 – České Budějovice – Scania Czech Republic, s.r.o., ekologický audit se zaměřením na znečištění horninového prostředí a podzemní vody

2008 – Oslavany – Kovošrot, monitoring podzemních vod v oblasti rekultivace odkaliště

2008 – Písek – Energo Ekoprojekt Turnov spol. s r.o., inženýrsko-geologický průzkum pro založení transformovny

2008 – Kladno – ATEL, zkouška těsnosti stok PH a KH

2008 – Kytín – Chouzavá, sanace – odtěžba kontaminované zeminy

2008 – Ohrobec, hydrogeologické vyjádření k odběru podzemní vody z vrtané studny

2008 – Kladno – Poldi, inženýrsko-geologický průzkum a průzkum znečištění horninového prostředí v místě výstavby obalovny Skanska

2008 – Chrastná – rybník, měření mocnosti dnových sedimentů a projekt odbahnění rybníka

2008 – Černé Voděrady – Hradec, inženýrsko-geologický průzkum, geodetické práce, projekt pro stavbu rybníka

2009 – Kytín – Chouzavá, č.p. 414/14, sanace a odtěžba kontaminované zeminy

2009 – Tábor – Baumax, havarijní plán dle vyhlášky 450/2005 pro market Tábor BAUMAX ČR s.r.o.

2009 – Turnov – Hrubý Rohozec – ŘSD, tamponáž vrtů a nabídkový projekt tamponáže vrtů HR1 a HR2

2009 – Praha 9, Vysočany – Praga, sanace a odhad nákladů na odstranění ekologických zátěží

2009 – Praha 4, Modřany – WoPa, analýza rizik v areálu bývalých Českých dřevařských závodů – bytový administrativní komplex

2009 – Praha 9, Vysočany – Codeco, průzkum znečištění zemin, podzemní vody, vzduchu a konstrukcí

2009 – ČD, analýza rizika v areálech ČD SDC – SŽDC – 7 lokalit (+ ostatní RSM, DKV) České dráhy a.s.

2009 – Kolín – Frigera, průzkum znečištění zemin a podzemní vody v areálu Frigera a Ingersoll Rand

2009 – Praha 8 – Rustonka, ověření úrovně znečištění po sanaci v areálu Rustonka Development s.r.o.

2009 – Praha 10, Horní Měcholupy – Transgas, demolice 4 objektů v areálu ČPP Transgas, s.p.

2009 – Praha 9, Kbely – Centrální park, projekt pro stavební povolení na Centrální park Kbely

2009 – České Budějovice – CBCZ – areál ČD, ekologický audit v prostoru pozemků ČD nádraží České Budějovice

2009 – Praha 9, Vysočany – ČKD Slévárny, průzkum znečištění v oblasti plánované výstavby

2009 – Praha 9, Vysočany – Hala B50, biodegradace kontaminovaných zemin

2009 – Strakonice – Scania, ekologický audit areálu před zakoupením

2009 – Třebíč – zvýšení kapacity koryta řeky Jihlavy, geofyzikální průzkum

2009 – Mělník – protipovodňová opatření, geofyzikální průzkum a matematický model za různých stavů hladiny

2009 – Třebíč – zvýšení kapacity koryta řeky Jihlavy – inženýrsko-geologický průzkum, výlov ryb, kvalita dnových sedimentů

2010 – Sokolnice – Energo Ekoprojekt Turnov spol. s r.o., inženýrsko-geologický průzkum pro založení jimek u trafostanice

2010 – Praha 3 – Na Balkáně – TJ Spoje Praha, ekologický audit v místě bývalého autoservisu

2010 – Příbram – Březové Hory, DIAMO s.p. – o.z. SUL Příbram, doprůzkum znečištění v okolí areálu úpravny rud DIAMO

2010 – Praha 5 – Řeporyje – SKANSKA a. s., sanace horninového prostředí, podzemní vody a stavebních konstrukcí v areálu obalovny a okolí

2010 – Pozďátky, skládka – DIAMO s. p., supervize – dočasný správce stavby

2010 – Praha 5 – Řeporyje – SKANSKA a. s., odstranění asfaltových technologií z obalovny Skanska Řeporyje

2010 – Trutnov – TR Lomní – ČEZ Distribuce, a.s, vybudování záchytné bariéry lomové stěny

2010 – Praha 4 – Chodov, Türkova – FAMEO a. s., odstranění azbestové krytiny – areál Southpark

2010 – Praha 4 – Lhotka – Energo Ekoprojekt Turnov spol. s r.o., inženýrsko-geologický průzkum pro založení trafostanice a geodetické zaměření

2010 – Kladno – Petra Bezruče – Crestyl – KCC Development s.r.o., inženýrsko-geologický a radonový průzkum pro založení obchodně administrativního centra

2010 – Praha 9 – Jarov – Zelené město – Syner, s.r.o. – ověření míry zhutnění násypu, kolísání hladiny podzemní vody v okolí bytových domů

2010 – Kladno – Alpiq Generation (CZ) s.r.o., kontrola technického stavu nádrže

2011 – HG Stráž pod Ralskem, p.č. 404/7 – OHLŽS a. s., hydrogeologický průzkum pro stavbu vrtané studny, hloubka 445 m

2011 – Praha 8, Karlín – Karlín Hall – hala – AED Project a. s., inženýrsko-geologický průzkum pro založení Karlin Hall, radonový průzkum a korozivní průzkum

2011 – Milín, Bytíz, Mydlovary, Kaňk u Kutné Hory – DIAMO s. p., supervize Analýz rizika na vybraných lokalitách

2011 – Neratovice – Spolana – Geosan Group a. s., jednorázový monitoring kvality podzemní vody

2011 – Sirá – OU – Obec Sirá, hydrogeologická rešerše, geofyzikální průzkum a průzkum pro stavbu studny

2011 – Praha 8 – Libeň – Rustonka II – Rustonka Development s. r. o., inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro stavbu obchodního centra

2011 – Zlosyň, Křenek, Ovčáry, Žabčice, Lukavec, Smolín, Otradovice a Čeperka – České štěrkopísky spol. s r. o., monitoring podzemních vod v okolí těžeben štěrkopísků

2011 – Malá Skála – vrt L 4-J – VHS Turnov, tamponáž vrtu o hloubce 307 m

2011 – Příbram – Příbramský potok – Město Příbram, supervize analýzy rizika

2011 – Sedlčany – Město Sedlčany, supervize aktualizace analýzy rizika

2011 – Hranice – SKANSKA obalovna – Skanska a. s., účelový průzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody v areálu obalovny živičných směsí

2011 – Příbram – Březové Hory – sanace – DIAMO s. p., technický a stavební dozor při demolici a sanaci areálu DIAMO

2011 – Dolní Poustevna – MEBIKAN spol. s r. o., technická pomoc při zakládání Čistírny odpadních vod, inženýrsko-geologické hodnocení

2012 – Praha 5, Řeporyje – Skanska a. s., sanace dnových sedimentů Jinočanského potoka

2012 – Hranice – Skanska a. s., demontáž technologie, čištění a odstranění odpadů v obalovně

2012 – Praha 8, Pernerova – Karlín Hall – AED projekt, a. s., doprůzkum znečištění horninového prostředí

2012 – Karlovy Vary – Dolní nádraží – Gamma Property a. s., analýza rizik, studie proveditelnosti a revitalizace Dolního nádraží v Karlových Varech

2012 – Dojetřice – skládka TKO – monitoring vod v okolí skládky Dojetřice

2012 – Neratovice – Spolana – SAE – Geosan – monitoring podzemní a povrchových vod

2012 – Kladno Východ – průmyslová zóna – Supervize analýzy rizik

2012 – Veletov – pískovna – hydrogeologický průzkum pro stavbu studny pro zásobování objektů pískovny

2012 – Praha 9, Vysočany – AFI City – doplňkový inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum

2012 – Zdětín u Chotětova – Zdětín, p.č. 1248/2 – hydrogeologické vyjádření k odběru podzemní vody

2012 – Praha 9, Hostavice – čištění a úprava zhlaví studny

2012 – Praha 6, Bubeneč, p.č. 144 – inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení budovy Tureckého velvyslanectví

2012 – Praha 8, Karlín – Rustonka – posouzení kontaminace zemin, zatřídění odpadů

2012 – Lichoceves, p.č. 85/5 – EET TR – inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu trafostanice u obce Lichoceves

2012 – Praha 8, Kobylisy – CTR – posouzení návrhu vsaku sráž. vod. z obytného souboru

2013 – Praha 9, Hloubětín – Billa – posouzení možnosti vsaku sražk. vod ze střech a ploch areálu

2013 – Černé Voděrady – kanalizace a ČOV – inženýrsko-geologický průzkum

2013 – Praha 8, Libeň – Česlé Loděnice – technický dozor sanačních prací

2013 – Náchod – Prádelny a čistírny – monitoring znečištění podzemních a povrchových vod ClU

2013 – Chomutov – Jungmanova, Škroupova – rešerše inženýrsko-geologických poměrů v oblastech stavby vodovodu a kanalizace

2013 – Louňovice, p.č. 218/49 – návrh odvodnění pozemku v okolí rodinného domu

2013 – Červený Kostelec – Liberecká obalovna – hydrogeologický průzkum pro vybudování studny

2013 – Praha 4, Chodov – U Kunratického lesa – Administrativní budova – inženýrsko-geologický průzkum pro návrh založení

2013 – Terezín – Nové Kopisty – návrh řešení pro snižování hladiny podzemní vody

2013 – Vídeň – úpravna vod Mostiště – posouzení základové spáry objektu SO 1303

2013 – Praha 4, Točná, p.č. 334/2 – hydrogeologické vyjádření k možnosti zasakování vody z ČOV

2013 – Hradec Králové – TR – Cofely – průzkum znečištění zemin v místě výkopových prací

2014 – Chocerady, p.č. 645/7 – hydrogeologické vyjádření k odběru z vrtané studny pro rekreační objekt

2014 – Dojetřice – skládka TKO – monitoring vod v okolí skládky

2014 – Praha 9, Horní Počernice – Chema – geodetické zaměření monitorovacích objektů

2014 – Neratovice, Spolana – AGSS – zkrácená aktualizace analýzy rizika

2014 – Praha 8, Karlín, p.č. 763/24 – Rustonka – hydrogeologický průzkum pro stavbu studny pro administrativní centrum

2014 – Praha 9, Vysočany – Odkolek – FIM Development – průzkum znečištění zemin a stavebních konstrukcí

2014 – Teptín, p.č. 774/11 a 774/6 – inženýrsko-geologický průzkum pro založení rodinného domu

2014 – Dolní Jirčany – škola Psáry – hydrogeologické posouzení možnosti vsaku srážkových vod

2014 – Praha 1, Staré Město – Stavovské divadlo – odstranění azbestové izolace (objekt SO-03)

2014 – Strážské – Chemko – analýza rizik okolí kanálu Chemko Strážské

2014 – Praha 4, Kamýk – inženýrsko-geologický průzkum pro vybudování tenisového areálu

2014 – Jetřichov – PASA – technologický dozor sanace

2014 – Zeleneč, p.č. 165/25 – tamponáž studny

2014 – Vestec u Prahy – Glynwed – průzkum znečištění zemin ve skladovém areálu

2014 –  Praha 2, Vinohrady – bytový dům Zvonařka – inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu bytového domu, stanovení korozivity prostředí a radonového indexu pozemku

2014 – Praha 6, Střešovice – nám. Před Bateriemi – stabilitní výpočet pro zabezpečení stavební jámy

2014 – Nová Paka – obchvat I/16 – projekt monitoringu podzemní  vody

2015 – Hodonín – vodovod – hydrogeologický průzkum pro stavbu vrtané studny pro obecní vodovod

2015 – Praha 9, Hloubětín – inženýrsko-geologický průzkum pro založení polyfunkční budovy Lehovec

2015 – Praha 9, Horní Počernice – Kolowrat – hydrogeologické posouzení možnosti vsaku srážkových vod

2015 – Zlosyň – těžebna – monitoring podzemních vod v okolí těžebny štěrkopísků

2015 – Doubravčice – Tronic Control – inženýrsko-geologický průzkum pro založení čtyř rodinných domů

2015 – Praha 3, Žižkov – Koněvova ul – Vítkovka – jednorázový monitoring zemin a podzemní vody

2015 – Nitra – rušňové depo – environmentální průzkum včetně analýzy rizika a studie proveditelnosti

2015 – Křenek – Záryby – návrh monitorovacího systému těžebny

2015 – Zlaté Moravce – rušňové depo – prieskum enviromentálných závaží – analýza rizika

2015 – Pohronský Ruskov – mazutové hospodářství cukrovaru – prieskum enviromentálných záťaží– analýza rizika

2015 – Báč – Bývalá STS – prieskum enviromentálných záťaží– analýza rizika

2015 – Karlovy Vary – Dolní nádraží – aktualizace analýzy rizika

2015 – Stráž pod Rálskem – Diamo – sanace ChÚ – Supervize

2015 – Karlovy Vary – Dolní nádraží – sanace – TDI (supervize)

2015 – Karlovy Vary – Dolní nádraží – aktualizace analýzy rizika

2015 – Běstvina – Běstvinský potok – Bioanalytika CZ – analýza rizika

2015 – Praha 3 – Žižkov, Rezidenční park Vackov – inženýrsko-geologický průzkum

2015 – Mělník – Mepla, průzkum znečištění zemin a podzemních vod