Ekologie

V rámci služeb v oblasti ekologie je naším hlavním cílem odstranění znečištění z horninového prostředí (zemina, podzemní voda) nebo omezení jeho vlivu na životní prostředí. Toto uskutečňujeme prostřednictvím vhodných  metod na základě podrobného zhodnocení místních poměrů. Způsob a rozsah provedených prací vychází ze skutečností zjištěných v rámci realizace a vyhodnocení předchozích průzkumů.

Naší specializací jsou v rámci ekologie především: