Analýza rizika

Cílem analýzy rizika je charakterizovat existující a potenciální rizika plynoucí z existence ekologické zátěže pro životní prostředí a na základě posouzení jejich závažnosti navrhnout cílové parametry nápravných opatření. Jedná se zejména o riziko poškození zdraví člověka a složek životního prostředí.

Zpracováváme jak samotnou analýzu rizika plynoucího z činnosti, technologie nebo ekologické zátěže, tak i takzvané „hodnocení životního cyklu“ nebo-li Life-Cycle Assessment (LCA), v jehož rámci hodnotíme působení výrobních procesů a jejich produktů na životní prostředí.